Hydrogen®

Enkel konstruktion och lätt att använda!

Japansk teknik exklusivt för den svenska marknaden.

För hem eller kontor

Tillverkningsmaterial och komponenter är godkända, miljövänliga, säkra, giftfria.

Hydrogen® använder sig av titanelektroder täckta av platinum vars unika membran omvandlar ditt vanliga dricksvatten till den starkaste antioxidanten i världen.

Hydrogen®

Produktspecifikation:

Mått: 32,4 x 16 x 30,6 cm

Adapter: DC 24V - 1A

Tillbringarens volym: 1,8 L

H2 upplösning: Min. 0,8 ppm / Max 1,2 ppm

ORP: Min. -400mV / Max. -550 mV

Material: Harts av sampolyester (fri från BPA)

Elektroder och stift: Titan täckt av platinum

Funktion

Operativsystem


1.- I det nedre kärlet separeras väte från syre med hjälp av elektrolys, genom elektrodens verkan, som är två galler av titan, med platinbad.
Det ena gallre är kopplat till den positiva polen i kontakt med vattnet i det nedre kärlet och det andra är anslutet
till den negativa polen i kontakt med vattnet ovan vid bottnen av kannan.

2.- Det finns ett membran som separerar de två elektroderna.
Det tillåter endast vätejoner att passera vätejoner, eftersom dessa är mycket mindre i storlek än syre.
Vätejoner är väteatomer utan elektroner, vilket ger dem en positiv elektrisk laddning.
Detta gör att de attraheras av den negativa polen, ovanför membranet, passerar igenom membranet och in i kannan.

3.- När vätejonerna har gått in i kannan tar de elektronerna från den negativa polen och blir "aktiva väte" atomer.


Patenterat membran av högteknologi

Skapandet av vätebubblor sker i botten av kannan.

Vid botten av kannan bildas vätet genom två titan- och platina-elektroder, separerade från varandra av ett patenterat högteknologiskt membran.

Rekommendationer för användning och garanti

1.- Hydrogen® renar inte vattnet, så vi rekommenderar att använda god vatten och med låg mineralhalt.

2.- Vätevatten behåller sina antioxidantegenskaper i upp till 8 timmar. Dock kan det förvaras på obestämd tid i en förseglad glasflaska, om du fyller den helt med vätevatten och utan luftkammare. Om du tror att den har tappat väte, kan du hydrogenera den igen utan rädsla för att du mättar den.

3.- Vi rekommenderar att du använder vätevatten enbart för att drickas. Det är inte lämpligt att koka, eftersom kokningen i sig gör att vätet avdunstar så vätevattnet förlorar därmed sina antioxidant egenskaper.

4.- Vi rekommenderar att du dricker minst 1,5 liter vätevatten per dagen, före eller efter måltiderna, helst på tom mage för bästa effekt.

5.- Utrustningen har två års garanti mot eventuella tillverkningsfel. Garantin inkluderar fraktkostnaderna inom hela Sverige.

6.- Vattnet i elektrolytbehållaren varar ungefär 2 månader, även om det beror på användningen av vätevattengenatorn. Vattnet behöver inte bytas, bara fyllas när indikatorlampan tänds.

7.- Med hjälp av svagt mineralhalt vatten har utrustningen ingen underhållskostnad. Elektroderna har en uppskattad varaktighet på mer än fem år. När elektroderna har bytts, kommer den att ha samma livslängd som den första. När elektroderna slutar fungera så startar inte maskinen.