Hydrogen® den mest avancerade teknologin inom hälsa!

Vad är Hydrogen? Vad är vätevatten?

Hydrogen® är en revolutionerande teknik som möjliggör tillverkningen av vätevatten med höga halter antioxidanter.

Vätevattnet är vatten till vilket väte har tillsatts genom en elektrolyseprocess.

Att dricka vätevatten är att dricka vatten med den starkaste antioxidanten som finns i naturen.

Sedan årtionden tillbaka är det känt att de stora mängder antioxidanter som återfinns i vätevatten har stor effekt på hälsan hos människor.

I Japan är vätevatten en stor succé!

Vätevatten "Det underbara vattnet”

Att dricka vätevatten är hälsa!

Våra kroppar består till ca 60-70% av vatten, .... så om du tänker logiskt så förstår du att det kan göra stor skillnad vilken kvalitet det är på det vatten du får i dig!


När du dricker väteberikat vatten motverkas bildandet av fria radikaler, vilket alltså bidrar till att motverka oxidativ stress i våra celler.

Den oxidativa stressen anses av många experter vara en av de främsta orsakerna till många sjukdomar och för tidigt åldrande!

Hydrogen® omvandlar ditt vanliga dricksvatten till den vad många forskare betraktar som den starkaste antioxidanten i världen.

Hydrogen® - Vätevatten och fria radikaler

Med Hydrogen® och vätevatten…

kan du på det bekvämaste och mest effektiva sättet fylla på kroppen med antioxidanter och bekämpa överskottet av fria radikaler i våra celler.


Fria radikal bildas på grund av:

Dålig kosthållning, föroreningar, stress, konserveringsmedel och färgämnen i mat, tobak, alkohol, bieffekter av läkemedel, infektioner,
sol och ultraviolett strålning och ålder eftersom vi genererar mindre antioxidant enzymer med åren, osv…

Effekter av vätevatten

De viktiga effekterna

Fördröjer biologiskt åldrande

Ger energi

Antineurodegenerativa egenskaper

Stärker immunförsvaret

Antiinflammatoriskt

Balanserar kroppens Ph-värde till en ideal nivå på 7 till 7,5

Upprätthåller tillräckliga nivåer av vatten i kroppen

Molekylkluster av vätevatten jämfört med kranvatten

Vanligt kranvattens molekylkluster

Består av 12 till 14 (H2O-molekyler) per kluster.

Vätevattens molekylkluster

Består av 6 (H2O-molekyler per kluster) + en väte (H2) molekyl.

Väte (H2) är en molekyl som bildas av två väteatomer

Vätevatten är joniserat vatten och består endast av 6 molekyler.

Det är därför mycket lättare för våra celler att ta upp den, till skillnad från vanligt vatten som består av 12-14 molekyler.

Vätevatten skapar en stark joniserad länk med vätemolekylen vilket gör att när vi dricker det tillförs kroppen både med vatten och antioxiderande väte.

Vätevattens antioxidant-potential är kraftigare än -550mV

Detta mått kallas ORP

(Potential Oxido-Reductor) (reductor = antioxidant).

Måttenheten är millivolt.

Oxidering i blodet vid intag av vanliga drycker.

Vätevatten -550mV, färskpressade juicer -150mV, flaskvatten +250mV, kranvatten +350mV, läskedrycker +550mV

Positiv (+) = Oxidant = Sjukdom

Negativ(-) = Antioxidant = Hälsa