Vätet är oumbärligt för kroppen och hälsan!
Vätet upplöst i vatten orsakar en positiv förändring i hälsa hos många människor!

Vad är väte?


Väte är den minsta molekylen och den mest potenta antioxidanten i naturen!

Vätegas upplöst i vatten är den mest effektiva, kraftfulla antioxidanten och det viktigaste elementet för människans liv.


Enligt många forskare…

Väte är den viktigaste molekylen för god hälsa!

Väte är det viktigaste bränsle som vår kropp behöver.

Vätet gynnar cellernas upptag av näringsämnen och utförsel av avfallprodukter (som cellerna vill bli av med).

Vätet kan pga sin lilla partikelstorlek penetrera våra blodådror, blod-hjärnbarriären och cellväggarna och nå ända in i cellkärnan.

På så vis neutraliseras fria radikaler snabbare och mer effektivt av väte än av många andra antioxidanter.

Vätevatten reglerar oxidering i kroppen och vårt pH-värde utan biverkningar.

Fördelarna med väte

Det ökar energi, fysisk aktivitet, mental klarhet och uppmärksamhet.

• Reducerar den negativa inverkan av fria radikaler, oxidation och oxidativ stress i våra celler. Skyddar kroppen mot bakterier och virus.

• Motverkar för tidigt biologiskt åldrande.

• Det förbättrar hudens tillstånd och utseende

• Det stödjer en sund kroppsvikt, ökar kroppens naturliga fettförbränning, så att fettet omvandlas till energi.

• Förstärker kroppens immunförsvar.

• Antiinflammatoriskt effekt.

• Balanserar blodets och kroppens pH-värde till en ideal nivå på 7 till 7,5

• Upprätthåller tillräckliga nivåer av vatten i kroppen

• Det gynnar cellernas upptag av näringsämnen och utförsel av avfallprodukter (som cellerna vill bli av med).

• Ökar glutation: kroppens egen naturliga antioxidant.

Vätemolekylen storlek jämfört med andra antioxidanter

Vätgas tränger in, dit andra antioxidanter inte når

Tack vare vätets lilla molekylstorlek kan det nå där andra antioxidanter inte når. Upplöst i vatten kan vätet nå alla dina celler på 30 sekunder.

Väte kan penetrera blod-hjärna barriären

Genom att vätemolekylen är mindre i storlek än andra antioxidanter så kan väte…

penetrera in i cellens kärna och därmed skydda vårt DNA från att ta skada av fria radikaler.

Det är också en av få antioxidanter som kan penetrera blod-hjärnbarriären – dvs ta sig in i hjärnan och fungera som en antioxidant (ett skyddsämne) för hjärnan.

Vad är fria radikaler?

Fria radikaler är instabila molekyler av syre…

som saknar en elektron. För att stabilisera sig stjäl de elektroner från den första molekyl de kommer i kontakt med. Det pågår en ständig kamp.

Molekylen som just har blivit bestulen, muterar i sin tur till en ny fri radikal. Detta kan ge upphov till en våldsamt destruktiv kedjereaktion.

Fria radikaler oxiderar cellerna och sedan orsakar oxidativ stress som kan leda till förändringar och medföra olika sjukdomar och för tidigt åldrande.